Hvad kan du få hjælp med

Nogle af mine klienter fortæller, at de inden første samtale har været lidt nervøse for, om de nu kunne få fortalt mig alt det vigtige. Du vil hurtigt finde ud af, at jeg ikke bare sidder passivt og lytter til dig hele tiden; men tager aktivt del i samtalen. Det er mit ansvar at spørge ind til de områder, der har betydning for processen. Min erfaring er, at du får mest ud af en terapeutisk samtale, hvis jeg som psykolog både kan være  lyttende og aktiv. Sammen reflekterer vi over forskellige perspektiver og løsninger. Det er i mødet mellem mennesker, at forandring kan ske. I den feed-back jeg får fra mange klienter, er det netop min personlige måde at være til stede på, som opleves som hjælpsomt.

Ofte møder jeg hos mine klienter ønske om at:

 • Håndtere stress bedre
 • Mindske tankemylder
 • Komme gennem en eksistentiel krise – måske pga skilsmisse
 • Leve med sorgen over et tab eller sygdom
 • Styrke personlige relationer
 • Få hjælp til at løse konflikter i familien
 • Blive bedre til at kommunikere i parforholdet, med børn eller andre nære
 • Få kontrol med eksamensangst
 • Finde egne ressourcer og øge sit selvværd
 • Få nye perspektiver og øge sine handlemuligheder
 • Få hjælp til at leve med angst, depression eller anden psykisk belastning
 • Skabe øget selvindsigt og personlig udvikling

De fleste oplever, at det er en kombination af flere forskellige forhold. I den første samtale afklarer vi , hvad du ønsker hjælp til. For at kunne rådgive dig  om, hvordan vi bedst kan arbejde hen imod dit behandlingsmål, skal jeg have et indblik i din aktuelle situation. Gennem hele processen vil vi sammen evaluere, om du får den hjælp, du ønsker.

Mit fokus i behandling er på din aktuelle livssituation og fremtidige handlemuligheder. I det omfang, det kan være nyttigt i en læringsproces  og til at opnå større selvindsigt inddrages dine erfaringer fra fortiden; men det er ikke altid nødvendigt eller hensigtsmæssigt i psykologisk behandling at bruge meget af tiden på at tale om fortiden, som du alligevel ikke kan gøre noget ved. Det eneste du kan ændre, er måden du tænker om fortiden på, så du kan bruge dine erfaringer mere konstruktivt i dit liv nu og i fremtiden.