Hvordan arbejder vi

I praksis har erfaringer vist, at de forskellige tilgange har vist sig særlig effektive i behandling af visse problemstillinger. De metoder og teknikker, der anvendes, har udspring i en psykologisk forståelsesramme. Der findes ikke én rigtig måde, der passer til alle mennesker og alle typer problemer. Min ambition er altid at bruge det, der er mest hjælpsomt for dig i din konkrete situation. Jeg er især inspireret af de her nævnte metoder:

Kognitiv adfærdsterapi
Mange undersøgelser har vist at problemer som stress, angst, depression eller tvangstanker mest effektivt kan behandles med kognitiv adfærdsterapi, som meget kort sagt handler om at ændre på gamle ubevidste og automatiske tanke- og handlemønstre, som ikke længere er hensigtsmæssige.

Metakognitiv behandling

Mange plages af tankemylder i forbindelse med stresstilstande. I en depressiv tilstand er tankeindholdet domineret af tanker om fortiden bl.a. om at have gjort eller sagt noget forkert og tanker om, hvad andre tænker. Ved en angsttilstand er bekymringstanker om fremtiden dominerende. Den metakognitive metode har som mål at afhjælpe og minimere uhensigtsmæssig tankemylder, der dræner energi og fylder bevidstheden med negative tanker.

Systemisk og narrativ metode
Den systemiske tilgang ser altid et problem i forhold til den sammenhæng og de relationer, det optræder i. Personen er ikke problemet – det er problemet, der er problemet. Det er langt mere interessant at frembringe ressourcer og blive endnu bedre til at gøre mere af alt det, der fungerer godt end at bruge energi på at underkende sig selv eller andre. En narrativ tilgang handler bl.a. om at skabe nye fortællinger, der styrker identiteten.

NLP
NLP ( Neuro Lingvistisk Programmering) er først og fremmest en kognitiv tilgang, der handler om, hvordan man gennem sanser og sprog kan påvirke tankemønstre i en ønsket retning. NLP tilbyder nogle teknikker, der kan være meget effektfulde bl.a. ved behandling af traumatiske oplevelser i forbindelse med en ulykke, et overfald, et røveri eller lignende.

Klinisk Hypnose og visualisering

Hypnose er en tilstand, som ligner det at falde i staver eller dagdrømme. Ofte føles det, som om man bare sidder med lukkede øjne og er helt klar over, hvad der sker, og hvad der bliver sagt. I denne tilstand kan mange problemer behandles med gode resultater bl.a. fobier og eksamensangst. Flere teknikker i NLP indeholder elementer af denne tilstand.